stycznia 04, 2022

"Hymn o miłości" 1Kor13 w czterech tłumaczeniach

 

W związku z licznymi pytaniami o przekłady Biblii, na prośbę Czytelników bloga opracowałam zestawienie czterech tłumaczeń "Hymnu o Miłości" z 1 Listu Świętego Pawła do Koryntian

Poniższe fragmenty pochodzą z następujących tłumaczeń:

1. Biblia Tysiąclecia

2. Biblia Paulistów

3. Biblia Pierwszego Kościoła

4. Biblia ks. Jakuba Wujka


BIBLIA TYSIĄCLECIA

Wyd. Pallotinum

Hymn o miłości

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
11 Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany
13 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

 


BIBLIA PAULISTÓW 

Edycja Św. Pawła

Gdybym mówił językami ludzi

i aniołów, a miłości bym nie miał,

stałbym się miedzią brzęczącą lub dźwięczącymi cymbałami.

Gdybym posiadał dar prorokowania 

i poznał wszystkie tajemnice

i wszelką wiedzę,

i wiarę miałbym taką,

że góry bym przenosił,

a miłości bym nie miał, 

niczego bym nie zyskał.

Miłość jest cierpliwa, szlachetna,

miłość nie zazdrości,

nie przechwala się,

nie jest zarozumiała,

nie postępuje nieprzyzwoicie,

nie szuka siebie,

nie wybucha gniewem,

nie liczy doznanych krzywd,

nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz raduje się prawdą.

Wszystko wytrzymuje,

wszystkiemu wierzy,

wszystkiemu ufa,

wszystko przetrwa.

Miłość nigdy się nie kończy.

Inaczej niż dar prorokowania,

który ustanie,

języki, które zanikną,

czy wiedza, której zabraknie.

Tylko po części poznajemy 

i po części prorokujemy.

A kiedy nadejdzie to, co doskonałe,

zaniknie to, co częściowe.

Gdy byłem dzieckiem,

mówiłem jak dziecko,

myślałem jak dziecko,

rozumowałem jak dziecko.

Gdy stałem się człowiekiem dojrzałym,

wyzbyłem się tego, co dziecięce.

teraz widzimy niewyraźnie

jak w zwierciadle,

potem będziemy oglądać 

twarzą w twarz.

Teraz poznaję po części,

potem poznam tak,

jak sam zostałem poznany.

Teraz więc trwają wiara,

nadzieja i miłość - te trzy.

Z nich zaś największa jest miłość.
BIBLIA PIERWSZEGO KOŚCIOŁA

Oficyna Wydawnicza Vocatio

Jeśli będę mówił językami ludzi i aniołów, a miłości nie mam, to jestem jakimś tam brązem hałasującym lub pobrzękującym kymbalonem*. Jeśli też będę miał dar prorokowania i poznam wszystkie tajemnice i wiedzę całą; jeśli nawet pełną wiarę osiągnę, tak że nawet góry będę przestawiał, a miłości nie mam, jestem niczym. I jeśli rozdzielę w datkach wszystkie swe dobra, jeśli nawet siebie wydam, by móc się chełpić, nie mam miłości, żaden to dla mnie pożytek.

Miłość jest wielkoduszna, życzliwa jest miłość, ona nie zazdrości, nie przechwala się ona się nie pyszni, nie jest grubiańska, nie szuka swego, gniewem się nie unosi, zła nie podejrzewa, nie cieszy się z krzywdy, a bardzo cieszy się prawdą; wszystko wybacza, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko znosi.

Miłość nie kończy się nigdy! Natomiast czy to dar prorokowania - będzie zbędny, czy dar języków - ustanie, czy wiedza - zbędna będzie. Bo część tylko poznajemy i część podajemy, prorokując. A gdy pełne przyjdzie, cząstkowe zbędne się stanie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, planowałem jak dziecię; gdy stałem się mężem, te dziecięcia [myśli] odsunąłem. Bo teraz oglądamy przez zwierciadło, w ukryciu zagadki, a wówczas - twarzą w twarz; teraz poznaję cząstkowo, a wówczas poznam w pełni, jak i zostałem poznany. Teraz trwa wiara, nadzieja, miłość: te trzy; a z nich największa jest miłość.

*Kymbalon był instrumentem perkusyjnym
NOWY TESTAMENT w tłumaczeniu KS. JAKUBA WUJKA

3DOM

POCHWAŁA MIŁOŚCI

Gdyby mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał; stałem się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący. I choćbym miał dar proroctwa, i znał wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszelką wiarę, tak żebym góry przenosił; a miłości bym nie miał, niczym jestem. I choćbym na żywność ubogim rozdawał wszystką majętność swoją, i choćbym wydał ciało swoje tak, żebym gorzał, a miłości bym nie miał; nic mi nie pomoże.

Miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, miłość nie zazdrości, na złość nie czyni, nie nadyma się, nie pragnie zaszczytów, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie myśli złego; nie raduje się z niesprawiedliwości, ale weseli się z prawdy. 

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrwa. Miłość nigdy nie ginie; choć proroctwa się skończą, choć dar języków ustanie, choć umiejętność zniszczeje.

Albowiem po części tylko poznajemy, i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, ustanie, co częściowe. 

Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię, myślałem jak dziecię. Gdy zaś stałem się mężem, usunąłem, co było dziecinnego. 

Teraz widzimy przez zwierciadło, przez podobieństwo, lecz wówczas twarzą w twarz; teraz poznaję częściowo, lecz wówczas będę poznawał, tak jak i jestem poznany. 

Teraz zaś trwa wiara, nadzieja i miłość, to troje; z tych zaś większa jest miłość. 
Przeczytajcie sobie raz jeszcze i sercem zadecydujcie, który przekład trafia do Was najpełniej! Nie ukrywam, że po opracowaniu tego zestawienia widzę jedną wielką zaletę czytania tego samego tekstu w czterech tłumaczeniach: nie kształt słów, a treść wlewa się w serce, bo języki przeminą, wiedzy zabraknie, zniknie to co częściowe, a nadejdzie to co doskonałe... Niech ze wszystkich cnót największa będzie dla nas zawsze MIŁOŚĆ :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz