Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Wydawnictwo Świętej Tradycji. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Wydawnictwo Świętej Tradycji. Pokaż wszystkie posty
O obowiązkach stanu w drodze do świętości całej rodziny!

marca 03, 2024

O obowiązkach stanu w drodze do świętości całej rodziny!

 

Dzięki Wydawnictwu Świętej Tradycji Gerardinum odkryłam wspaniałego kapłana, ks. Bolesława Żychlinskiego (1857-1929), księdza, który był związany z moim drogim Poznaniem! 


Ks. Żychliński urodził się w 1857 roku, pochodził z pobożnej wielkopolskiej rodziny ziemiańskiej. Ukończył w 1876 r. gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu (szkoła również mi niezwykle miła) i studia teologiczne w Niemczech. 24 kwietnia 1882 wyświęcony został na kapłana i przez 15 lat wypełniał z całą gorliwością i zaparciem siebie trudne, pełne odpowiedzialności powierzone mu urzędy, wykształcając w sobie typ "księdza wielkopolskiego", pracującego z wielkim poświęceniem dla sprawy Kościoła i Polaków w czasie niewoli. 


Z powodów zdrowotnych musiał zrezygnować z pełnionych zadań, zaś władza duchowna w uznaniu jego zasług mianowała go radcą duchownym. Jako emeryt przeniósł się ks. Żychliński do Poznania, gdzie rozpoczął nową owocną działalność katolickiego pisarza ludowego. 


Napisał dziełko o częstej Komunii św., wydał cały szereg broszur treści wychowawczej i siedem tomików żywotów św. Ósmy tomik pozostawił przygotowany do druku. 


Jego dziełka napisane zostały prostym i niezwykle plastycznym językiem, trafiają dziś w serca wiernych jak przed laty w serca polskich katolików, którzy swej wiary strzegli przed zaborcą jak polskości. 


Dziś chciałabym Wam zaproponować przepiękny zestaw książek, który wyszedł spod pióra ks. Żychlińskiego. Teksty te przejmują czytelnika głęboką miłością Boga i bliźniego.W zestawie znajdują się tytuły dedykowane wszystkim członkom rodziny:


Żywoty świętych dziewicW tym dziełku czeka na czytelniczki piętnaście świętych niewiast: Agata, Agnieszka, Augusta, Balbina, Barbara, Cecylia, Dorota, Julia, Katarzyna, Łucja, Regina, Engracja, Fabronia, Petronela, Teodora, Aniela Merci, Cyta, Julianna, Krystyna, Tekla, Małgorzata, Lidwina, Afra, Małgorzata z Cortony i Pelagia. Ich historie są bardzo przejmujące, choć czasem trudno je odnieść do współczesnego życia, to za sprawą komentarza ks. Żychlinskiego, ich przykłady stają się ponownie ponadczasowe i można z nich czerpać garściami dobre wzorce. 

Swego czasu w niemieckim tygodniku „Die Welt” przeczytałam esej na temat wstydu. Współcześnie wstyd uznaje się za coś niepożądanego, krępującego, hamującego wobec świata. W języku niemieckim mam wręcz wrażenie, że jest nawet synonimem słowa „strach”, choć i strach w życiu spełnia niewymownie ważną rolę, bo ratuje człowieka w wielu sytuacjach, w których głupota wstępuje na miejsce odwagi. Niemniej wracając do rzeczonego wstydu - ks. Żychliński pisze: „Mistrze życia duchownego uczą, że „wstydliwość, czyli wstyd, to najpewniejsza, nieomylna ochrona czystości; nieodstępny i najczujniejszy jej stróż, i zarazem najodważniejszy, który równie śmiało upomina i strofuje króla, jak żebraka”Niniejsza lektura obfituje w żywoty Świętych: Klotyldy, królowej Franków, Katarzyny z Genui, Elżbiety – królowej Portugalii, Kunegundy cesarzowej, Franciszki Rzymianki, Joanny Franciszki de Chantal, Darii oraz bł. Salomei - przykłady, które uczą i jednocześnie pociągają! Wszystkie pokazują nam życie, którym kobiety wyjednały sobie niebo. Bardzo wartościowa kobieca lektura. 

„Fundamentem mądrości jest: nie ufać mądrości własnej”

„Prawie zawsze matka wychowuje dzieci na obraz i podobieństwo swoje”

„Niech rodzice nad niczem nie czuwają bardziej niż nad zachowaniem dzieci we wstydliwości i czystości”

„Zadaniem mego życia jest jak najwierniej wypełniać moje obowiązki” 

„Ktobykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, stawia się nieprzyjacielem Bożym”To lektura dla młodzieńców! Spotykamy tu następujące postaci świętych: Św. Benedykt - Ojciec Zakonów, Św. Ignacy - Biskup i Męczennik, Św. Polikarp - Biskup i Męczennik, Św. Ireneusz, Biskup i Męczennik, Św. Justyn - Męczennik, Filozof i Apologeta, Św. Apolloniusz - Męczennik, Św. Ireneusz - Męczennik i Biskup Lionu, Św. Cyryl - Patryjarcha Aleksandrii, Św. Cyryl - Arcybiskup Jerozolimy, Św. Jan "Jałmużnik" - Patryjarcha Aleksandrii oraz Św. Paulin – Biskup Noli, Św. Mikołaj – Biskup Myry, Św. Cyprian – Biskup i męczennik, Św. Leon I Wielki – Papież, Św. Eustachy – Męczennik, Św. Sebastian – Męczennik, Św. Euzebiusz – Męczennik. 


Święci eksponują następujące cnoty: „umartwienie ciała, czyli panowanie nad niem, cierpliwość, czyli poddanie się świętej woli Bożej w cierpieniu i pod krzyżem, i chętne ponoszenie ofiary dla chwały Bożej, z miłości ku Niemu”. Bardzo wartościowa męska lektura!Zawsze, po wszystkie czasy będzie warunkiem wszystkich zasad wychowania religijnego dzieci: religijne życie rodziców, i ojca, i matki”. Warto o tym pamiętać i zapoznać się z krótkim dziełkiem w marcu, który jest poświęcony św. Józefowi, prosząc jednocześnie Patrona rodzin i ojców o pomoc w wypełnianiu obowiązków męża i ojca! Nie ukrywam, że bardzo przypadła mi do serca ta książeczka, bo zły przykład ojca jest zabójczy dla wychowania religijnego dzieci - szczególnie starszych, dorastających, które mimo wierzącym mam wybierają postawę taty, który odrzuca życie wiarą. „Nie będę chodzić na Mszę, bo tata tez nie chodzi” - znacie takie przykłady? Bo ja niestety znam… Podobnie zły przykład ojca negatywnie wpływał na św. Augustyna, który, póki był małym chłopcem, pozostawał pod potężnym wpływem pobożności matki – gdy jednak wyrósł z dziecka na młodzieńca, wtedy zły przykład ojca zniweczył i zburzył cały trud religijnego wychowania matki. Niech się jednak matki w podobnej sytuacji nie boją, tylko zwrócą z prośbą o wsparcie do św. Moniki!

Tymczasem w niniejszej książeczce ojcowie i małżonkowie przeczytają piękne żywoty św. Eleazara, św. Chryzanta, św. Hermenegilda, św. Henryka, św. Waleriana, św. Leonidasa, św. Franciszka Borgiasza i św. Ferdynanda. Dowiedzą się, jak należy poprawić swoje postępowanie po to, by dawać dobry przykład w religijnym wychowaniu swych dzieci.
Oto 150 stron z żywotami św. dzieci! Najmłodsi przeczytają o żywotach siedmiu synów św. Felicyty, Tobiasza młodszego, siedmiu braci Machabejskich, św. Cyryla, św. Akwiliny, św. Bernardyna, św. Stanisława Kostki, św. Wita, św. Małgorzaty, św. Kazimierza, św. Alojzego. 

Treść książeczki odnosi się do sześciu ważnych przykazań, które powinno zachowywać każde dziecko – a więc:

  1. Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twej i ze wszystkiego umysłu twego i ze wszystkiej siły twej.
  2. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
  3. Wierz w Boga Jednego! Kto nie uwierzy, będzie potępiony.
  4. Słuchaj głosu wiary, czyli żyj według niej.
  5. Uczcie się ode Mnie, żem jest cichy i pokornego serca.
  6. Bądź zawsze i wszędzie wstydliwy (-wa). (Wstyd, o którym mówi ks. Żychliński niech nie będzie mylony z nieśmiałością w kontaktach z ludźmi, a ze wstydem, którego brak w czasach, który wstydu już nie zna…) 


Wszystkie te dziełka mają na celu wskazanie drogi do świętości całej rodzinie. Bez świętych  małżonków nie będzie świętych rodziców i świętych dzieci, które wyrosną na święte dziewice i świętych mężów! Słowem: świętość naszego społeczeństwa zależy od świętości pojedynczych rodzin! Stąd ten wspaniały zestaw dzieł, łącznie to około 1300 stron tekstu, dzięki którym lepiej każdy z nas zrozumie swe chrześcijańskie obowiązki i będzie się starał je wykonywać bez żadnych zaniedbań. 


Współcześnie człowiek tworzy sobie obowiązki, których mu Pan Bóg nie powierzył, zapominając o tych, które jeszcze niedawno nazywaliśmy „obowiązkami stanu”, które zostały na nas nałożone przez samego Boga. Ks. Żychliński posługuje się słowami Piotra Skargi: „Zamiatacie w cudzym domu, a we własnym zostawiacie śmiecie”! 


Podczas rozważań ostatnio odbytej Drogi Krzyżowej zapadły mi w pamięć następujące słowa: „Nie bójcie się śmierci! Bójcie się odpowiedzialności za swoje życie”. 


Te słowa dźwięczą w moich uszach od zeszłego piątku! Ja, kobieta, żona, matka, niewiasta jerozolimska, mogę tylko płakać nad sobą i moimi dziećmi, bo tu leży moja potężna odpowiedzialność: odpowiadam za siebie, męża, za moje dzieci i za każdą myśl, czyn, słowo względem drugiego człowieka. Za każde zaniedbane, przemilczane słowo, gdy relacja jest konieczna i każde słowo wypowiedziane zbyt mocno. Potężna odpowiedzialność spoczywa na każdym z nas. Ta świadomość odpowiedzialności wyraża się w podjętych lekturach, które w pewien sposób porządkują myśli, przywracają właściwą kolejność obowiązkom. W tym miejscu na myśl przychodzą mi słowa św. Katarzyny z Genui, przytaczane w książeczce „Żywoty świętych małżonek”:


„Jezus niech zawsze będzie w twym sercu, 

Wieczność niech ci zawsze będzie na myśli. 

Świat niech zawsze będzie pod twymi stopami. 

Wola Boża niech kieruje wszystkiem co czynisz, 

Miłość ku Panu Bogu niech świeci w twym całym życiu” 


Czyż te słowa nie są najpiękniejszymi życzeniami? 


Niesamowicie mi się podoba obraz „świata pod stopami”, czyli panowania nad pokusami, które z niego płyną, właściwego korzystania z tego, że chodzimy po ziemi, bo to nie świat rządzi nami, to my korzystamy z jego możliwości, by być bliżej nieba. Niewątpliwie wszystkie te dziełka są mi niezwykle miłe, płynie z nich wiele mądrych i ponadczasowych spostrzeżeń, czystej katolickiej nauki. 


Jest to niezwykle wdzięczna lektura dla całej rodziny, skutkująca duchowym wzrostem, niezwykle budująca, krzepiąca, wprowadzająca stary ład we współczesny chaos, w którym kobiety są duchowo zagubione, bo świat stawia przed nimi wymagania stania się kimś, kim nie są i zagłusza potrzebę wywiązania się z obowiązków żony i matki. 


Całym sercem Was zachęcam do całej serii! Możecie też zdecydować się na pojedyncze tytuły. 


Zostawię Wam kilka złotych myśli, którymi praktycznie usiane jest 1300 stron tych wdzięcznych dziełek, napisanych na pożytek duchowy ludzi, ku większej chwale Boga!


Wartość żołnierza poznaje się na wojnie, wartość żeglarza w czasie burzy morskiej, wartość przyjaciela w potrzebie, 

a wartość chrześcijanina w nieszczęściu”


„Są, dwie rzeczy, którym się nic oprzeć nie zdoła, są niemi roztropność i łagodność"


„Każde dzieło ludzkie potrzebuje nie tylko sztuki i nauki, ale i cierpliwości”


„Chrześcijanin gorliwy, człowiek prawdziwie wielki" nie może nie mieć nieprzyjaciół, 

Jego cnoty doskonałe, jego życie niezkazitelne zbyt kłują w oczy złych ludzi i zawstydzają ich, aby byli życzliwi mu i nie kopali pod nim dołków, albo nie zakładali na niego sideł”


Nasze cnoty jednają nam nieprzyjaciół, wady odbierają nam przyjaciół."


„Łagodność jest najskuteczniejszym środkiem na podbicie sobie serc ludzkich”


„Zyskiem jest znaleźć piękną duszę; większym zyskiem jest zachować ją; największym zyskiem jest tę, co blisko jest zguby, uratować” 


„Pieniądze trzeba mieć na głowie, a nie w sercu, to znaczy, trzeba ich rozumnie używać a nie przywiązywać się do nich”


Dobre lektury na owocnie przeżywany Adwent!

listopada 26, 2022

Dobre lektury na owocnie przeżywany Adwent!


Za chwile rozpoczniemy kolejny rok liturgiczny. Wraz z Adwentem wielu z nas na pewno będzie chciało duchowo przygotować się na przyjście Zbawiciela. Św. Bernard mówił:  „Zacznijcie to przygotowanie serca, nie tracąc ni chwili; czas krótki, bo Zbawiciel blisko jest”.


Adwent to wyjątkowy czas, w którym możemy lepiej się modlić i lepiej się wyspowiadać. Możemy też powziąć jakieś postanowienia, które w czasie adwentowym będą kształtowały z mocą Bożą nasze dusze i sumienia. 


Bardzo w tym wszystkim pomocna jest dobra lektura duchowa. Wydawnictwo Gerardinum wychodzi na przeciw wszystkim, którzy chcą owocnie dla ducha skorzystać z Adwentu i proponuje nam zestaw, składający się z trzech wspaniałych książek:


ROZMYŚLANIA I MODŁY NA CZAS ADWENTU I ŚWIĘTO NARODZENIA PAŃSKIEGO - reprint z 1880 r.


 
Zbiór nabożeństw na cały Adwent i Boże Narodzenie. Prócz rozważań na każdy dzień Adwentu, znajdują się tutaj także takie modlitewne perełki, jak Nieszpory Adwentowe na cześć N. M. P., Litania do N. M. P. Matki Dziecięcia Bożego, rozpamiętywanie tajemnic Najśw. Dzieciństwa Jezusa Chrystusa czy Nabożeństwo Betlejemskiej Drogi. Rozważania są krótkie acz treściwe. Otwierając tę książeczkę wstępujemy na pobożną drogę, wiodącą do stajenki Betlejemskiej, podążamy w duchu pastuszków i mędrców, otrzymujemy te same skarby łaski i miłości. W książeczce padają ważne słowa: Jezus nie przystąpi do duszy rozproszonej. Warto zatem skupić się na konkretnym tytule, dać się poprowadzić duchowo w adwentowym czasie i dołożyć  wszelkich starań, żeby między darami trzech Mędrców znalazło się nasze serce, bo nic innego ofiarować Jezusowi nie możemy i On też niczego innego od nas nie chce. 


Od 16 grudnia do codziennych rozważań i modlitw dołączają wielkie antyfony (krótkie parafrazy z wielkimi tajemnicami narodzenia Pańskiego) w języku polskim i łacińskim. Codziennie znajdziemy też jakiś akt strzelisty, ćwiczenie duchowe i rozmyślanie.


Dla mnie to absolutny adwentowy faworyt wśród wszystkich lektur. Mały format (wielkości dłoni) pozwala na to, by zabrać te książeczkę ze sobą i odczytać rozważania w kościele podczas adoracji. Z tą lekturą wychodzimy naprzeciw idącemu ku nam Zbawicielowi. 


Poniżej kilka zdjęć i link do książki:

 
Św. Alfons Liguori CZYTANIA ADWENTOWE tłum. O. Prokopa Kapucyna 2 części REPRINT
 


„Czytania adwentowe” autorstwa wybitnego duchownego i doktora Kościoła – świętego Alfonsa Liguori’ego, zawierają czytania duchowne na osiem pierwszych dni Adwentu, począwszy od pierwszej niedzieli, następnie uwagi na wszystkie dni Adwentu aż do Nowenny przed Narodzeniem Pańskim.


W drugiej części autor zamieszcza podzielone na 9 dni czytania do użytku również podczas Nowenny do Bożego Narodzenia, następnie czytania na Oktawę Bożego Narodzenia i na dni następne aż do uroczystości Trzech Króli, czytania na uroczystość Trzech Króli i na całą Oktawę oraz uwagi dodatkowe na święto Obrzezania Pańskiego i na dzień Przenajświętszego Imienia Jezus. 


Dzięki tak skonstruowanemu układowi tej książeczki, może ona służyć nie tylko podczas Adwentu, ale również w okresie Bożego Narodzenia do rozmyślań i medytacji nad Tajemnicą Wcielenia Syna Bożego.


Wraz ze świętym Alfonsem Liguorim patrzymy na boskie Dzieciątko, które prawie nie schodzi z rąk Najświętszej Maryi Panny - korzystamy zatem z pośrednictwa Maryi, o czym sam autor przypomina nam na końcu każdej uwagi. Książeczka doskonała do czytania wraz z „Rozmyślaniami i modłami na czas Adwentu”.


Kilka zdjęć i link do książki
 

ŻYWOT MATKI BOŻEJ Ojca Prokopa Kapucyna 1887 r. REPRINT

 Wspaniała książka, wydana pierwotnie drukiem w 1887 r., autorstwa Ojca Prokopa Kapucyna, autora obszernych Żywotów Świętych na wszystkie dni całego roku, jest najdokładniejszą historią Najświętszej Maryi Panny, a nawet obszernym rozważaniem Jej życia. Początkowo myslalam, że będzie to pozycja podobna do książek opartych na objawieniach bł. Anny Katarzyny Emmerich, ale znalazłam tu znacznie więcej nowych dla mnie informacji. To wspaniała lektura na okres Adwentu! Możemy przyglądać się Matce Chrystusa, lepiej ją poznawać, przybliżać się z każdą stroną do Betlejemskiej stajenki. Po modlitwie różańcowej to piękny czas spędzony z Maryją.


Książka dostępna jest TUTAJ

Książki wydane zostały nakładem GERARDINUM WYDAWNICTWO ŚWIĘTEJ TRADYCJI.


Cały zestaw adwentowy znajdziecie TUTAJ


To moje wybory lektur duchowych na nadchodzący Adwent. Jeśli szukacie dobrej książki, która przyniesie duchowe owoce w tym pięknym czasie, to całym sercem polecam Wam te trzy piękne pozycje. Macie już zaplanowane, co będziecie czytać w tym pięknym czasie, by przygotować się na przyjście Jezusa?