grudnia 05, 2022

Biblia Wujka dziedzictwem kulturowym Polaków

 

„Zasadniczo trzymamy się w tem wydaniu tekstu Wujka, który swoją pięknością i powagą najlepiej oddaje w naszej mowie majestat Bożego Słowa. Ten przykład tkwi nam w uszach i w sercu od dziecka; w nim przede wszystkim smakuje nam Słowo Boże” czytam w książce „Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego”. Biblia Wujka nie zżyłaby się tak z dniem powszednim naszych przodków, gdyby nie była czytana w kościołach przez 333 lata oraz w domach rodzinnych. Dziś doszło do głosu pokolenie, które z Biblią Wujka nie miało kontaktu. Przekład ks. Wujka jest dla młodych zbyt czcigodny i zbyt mało zrozumiały. Jedno jest pewne: żaden z nowych przekładów Biblii nie ma dziś szans, by stać się kanonem piękna dla języka polskiego: „Przekłady te, choćby były najlepsze, i tak roztopią się w zalewie słowa drukowanego, i tak nie będą czytane z taką wyłącznością, z jaką była czytana Biblia Wujka”. Dziś stajemy się świadkiem rewolucji na miarę Gutenberga, rewolucji informatycznej, w której prymitywizm językowy staje się wzorcem dla większości Polaków. W jaki sposób ocalić dla przyszłości dziedzictwo naszych przodków? Skoro smak literacki i duchowy kształtowany jest przez tak wiele przekładów Pisma Świetego, warto mieć wśród nich właśnie przekład ks. Wujka i porównywać nowe przekłady właśnie do tego jednego. Słowo Boże powinno być wierne oryginałowi i powinno nam „smakować”. Żaden inny „smak” i żadna kolorowa okładka nie powinny na ten „smak” wpływać. We wczorajszym story, opowiadam o kwestiach językoznawczych i kulturowych, związanych z różnymi tłumaczeniami Słowa Bożego - zapisuję tę pogadankę jako „Tłum. Biblii”. Nie wiem, jakie tłumaczenia Biblii są Wam najbliższe i jakie czytacie, ale warto mieć w domu potocznie zwaną Biblię Wujka, jako Słowo Boże w pięknym i wiernym przekładzie.

„Jedną książkę mam w domu. Biblię Wujka, którą czytuję co dzień, abym nie zapomniał mojej mowy i nie stał się niemym w języku Ojców moich”
Henryk Sienkiewicz 

#BibliaWujka #SłowoBoże #przekład #język #łacina #kościółkatolicki #przekładybiblii #katolik #katoliczka #catholic #bookstagrammer #bookstagram #książka #bibliawujka #wujek


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz